6,00 лв.

Съдържа разредител за маслени бои и кобалтов сикатив. Това е най-силният повърхностно съхнещ сикатив. Може да се смесва с маслената боя в пропорция по-малко от 0.5 %. Надвишаването на тези проценти може да доведат до увреждане и напукване на слоя маслена боя. Ускорява съхненето на маслената боя при рисуване на маслена живопис. Може да се смеси с ленено масло, уайт спирт, терпентиново масло.

Кобалтов сикатив - Разредители и крайни лакове

cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram