Политика за лични данни

1. ЕТ Маестро Пан- Панчо Панев, е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 107063342 и администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

2. Маестро Пан събира и обработва следните лични данни за потребителите:
   - Три имена
   - Адрес
   - Телефон
   - E-mail
   - Данни при плащане на закупени артикули (Номер на сметка, и др.)
   - Данни от профила ви за достъп до www.maestropan.net – потребителско име, история на поръчките, адрес за доставка, данни за фирма (ако е регистриран профил на търговец)

3. Данни, които се генерират при обработване на поръчките и продажбата на стоки:
   - Данни за местоположението
   - Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес
   - IP адрес при посещение на уебсайт www.maestropan.net
   - Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

4. Цел на обработване на личните данни;
   - Продажба на стоки
   - Запазване на клиентска история за анализ на поръчките и предлагане на по-добър асортимент
   - Изготвяне на справки за продажби
   - Съдействие при създаване на акаунт, забравена парола, справки, фактури

5. Фирми и организации, които имат достъп до личните ви данни и ги обработват въз основа на договор с Маестро Пан:
   - Куриерски фирми при изпълнение на поръчки от наши клиенти за доставка на стоки и документи свързани с покупка на стоки
   - Банки, обслужващи банкови плащания при връщане  на стока
   - Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
   - Софтуерни фирми, предоставящи софтуерни програми и услуги
   - Държавни органи

6. Срок за съхранени на личните данни
   - Личните данни обработвани с цел търговия и справки се съхраняват за период от време, който зависи от целите на обработването
   - Личните данни, който се обработват  при издаване на счетоводни документи се съхраняват съобразно законовите срокове

7. Права, свързани с обработването на личните Ви данни
   - Право на информация
     • Информация за събраните ваши данни и целите на тяхното обработване

 -Право на достъп
     •Лицата, чиито данни се обработват, могат да упражнят своето право на достъп до  личните си  данни по всяко време, като за целта е нужно да изпратят заявка на имейл адреса на фирмата

  -Право на коригиране
    •Субектът на данни може да поиска от администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация

 - Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
     • Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие  личните данни

  - Право на ограничаване на обработването
     • Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването

  - Право на преносимост на данните
     • Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени
 -Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
     •Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Политика за бисквитки

1. Какво представляват „бисквитките“?
   - Бисквитките са текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър телефон или таблет, когато посещавате  страница или уеб сайт.
   - Бисквитката се генерира самостоятелно и не съдържа зловреден софтуер, тя няма достъп до информацията от физическото устройство на потребителя.
   - Бисквитките имат различни функции, те запомнят вашето потребителско име и предпочитания.

2. Какви видове „бисквитки“ използва сайта?
  - Google Analytics, за получаването на информация Google Analytics използва различни бисквитки. Събраната информация е анонимна и статистическа.
  - Необходими, тези бисквитки са нужни за правилната работа на един уебсайт и за негови възможности, използвани от потребителя, като предпочитания и др.
  - Функционални, тези бисквитки служат да се подобри функционалността на уеб сайта

3. За какво използваме „бисквитки“?
   - „Бисквитките“ могат да съдържат  информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са       „без състояние“. Обикновено те се служат за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или     първоначална регистрация в сайта. По този начин от потребителя не се иска ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
   -Освен това бисквитките се използват за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от  сайта по време на една сесия, за персонализация на сайта (представяне на различни страници за различните потребители).

4. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?
   - Бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да се използват. Най-често те не идентифицират личността на интернет потребителя.
   - Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да се използват само за улесняване на потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

5. Изтриване на „бисквитки“
   - По подразбиране приложенията използвани за достъп до уеб страниците, позволяват запазването на „бисквитки“.
   - Тази настройка може да изменена така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра, или потребителя да получава информация винаги когато бисквитките искат да се запаметят на компютъра. Информация за настройките и начина на управление на „бисквитките“ може да бъде намерена в дадено приложение или уеб браузър, който потребителя използва.
   - Ограничаване на използването на „бисквитките“, може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

6. Управление на настройките за най-често използваните уеб браузъри можете да намерите на следните линкове:
   - Google Chrome
   - Mozilla Firefox
   - Safari

cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram